Wednesday, 13 July 2011

WARNA DI DALAM LUKISAN PERSEMBAHAN

WARNA

Kenapa setiap orang mempunyai warna kegemaran?
Kenapa pelbagai produk atau pembungkusan produk direkabentuk dalam warna-warna tertentu?
Bagaimana warna mempengaruhi tingkahlaku seseorang?
Bagaimana warna memainkan peranan penting dalam sesebuah rekabentuk?

Warna merupakan salah satu elemen penting dalam rekabentuk. Pemilihan warna akan memberi kesan kepada rekabentuk dan ia juga dapat menerangkan fungsi sesuatu rebentuk.
Sir Issac Newton merupakan orang pertama yang mengkaji tentang warna iaitu dalam tahun awal 1700.

Kepentingan Warna di dalam Lukisan Persembahan :
• Menerangkan warna yang diwarnakan pada fasad banguanan.
• Menerangkan bahan atau material yang digunakan.
• Membezakan latarbelakang dengan permukaan bangunan.
• Menjadikan lukisan lebih menarik.

Media warna yang sesuai digunakan di dalam Lukisan Persembahan :
• Warna Air
• Warna Marker
• Warna Poster
• Warna Acrylic
• Airbrush
• Pensil Warna

Teknik – Teknik Dalam Mengaplikasi Warna Air
• Kaedah Basah atas Basah / Wet on Wet
• Kaedah Basah atas Kering
• Kaedah Basuhan Kering


Warna terdiri dari 12 segmen warna. Dan daripada 12 segmen warna ini, ia terbahagi kepada 3 jenis.Tiga Pembahagian Warna :

1. WARNA ASAS/PRIMER (PRIMARY COLOR)
Terdiri dari 3 warna asas yang mana gabungan warna-warna ini akan membentuk warna-warna lain. Warna-warna tersebut ialah :
MERAH, BIRU dan KUNING.

2. WARNA SEKUNDER (SECONDARY COLOR)
Gabungan warna-warna asas akan menghasilkan warna kedua atau sekunder. Sebagai contoh; campuran merah dan kuning akan menghasilkan warna jingga/orange, campuran kuning dan biru akan meghasilkan warna hijau, manakala campuran warna biru dan merah akan menghasilkan warna violet.


3. WARNA KETIGA (TERTIARY COLOR)
Gabungan warna-warna asas dan warna-warna sekunder akan membentuk warna ketiga. Sebagai contoh :
biru + hijau = turquoise
hijau + kuning = lime
kuning + jingga = saffron


WARNA-WARNA HARMONI
Kombinasi warna dalam roda warna disebut warna-warna harmoni. Warna harmoni terbahagi kepada 5 iaitu :

1. MONOCHROMATIC

2. ANALOGOUS


3. COMPLEMENTARY


4. COMPLEMENTARY ANALOGOUS


5. TRIADS ;
Kombinasi 3 warna dari bentuk segitiga dalam roda warna. Terdapat 3 jenis;
a. PRIMARY TRIADS
Kombinasi 3 warna asas.

b. SECONDARY TRIADS
Kombinasi 3 warna sekunder.


c. INTERMEDIATE triads
Kombinasi 3 warna ketiga.

No comments:

Post a Comment