Monday, 10 October 2011

Lukisan Perspektif Secara Ringkas


   
   
 

       PERSPEKTIF
Perspektif adalah salah satu lukisan berbentuk 3 dimensi (3D). Berbeza dengan lukisan 2 dimensi, lukisan 3D mudah difahami. Di dalam lukisan persembahan senibina, lukisan perspektif merupakan suatu kaedah kita melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Ini bagi memudahkan para pelanggan yang terdiri daripada orang awam untuk mudah memahami dan memvisualisasikan rekabentuk sesuatu bangunan tersebut.
Cara mudah untuk memahami apa itu lukisan perspektif ialah, jika anda berdiri di tengah-tengah jalan yang lurus yang panjang dan memandang terus ke hadapan, anda akan dapati bahu jalan dan objek-objek yang berada di tepi jalan kelihatan bercantum ke satu titik.
Istilah-istilah dalam Lukisan Perspektif:

1.    Horizon Line / Garis Horizon :  Garisan mendatar yang merentasi lukisan dan terletak pada paras penglihatan manusia dan di mana terletaknya titik lenyap. Perletakan garis horizon dibawah garis tanah akan menghasilkan perspektif pandangan mata cacing; perletakan di atas garis tanah untuk memperoleh pandangan mata burung; letakkan dekat dengan horizon untuk pandangan normal.
2.    Ground Line / Garis Tanah : Landasan objek yang ingin digambar.
3.    Vanishing Point / Titik Lenyap : Titik pada garis horizon dimana garis-garis sejajar yang horizon bertemu. Letakkan titik-titik ini berjauhan untuk gambar perspektif jauh; letakkan titik tersebut berdekatan untuk memperoleh pandangan dekat.
4.    Picture Plane / Satah Gambar : Gambaran yang dilihat yang akan diletakkan di atas kertas.


Lukisan Perspektif boleh digambarkan melalui :
i.              Pandangan Mata Burung/Bird’s Eye View
ii.             Pandangan Mata Manusia/Human’s Eye View
iii.            Pandangan Mata Cacing/Worm’s Eye View
Terdapat 3 jenis Lukisan Perspektif yang biasa terdapat dalam Lukisan Persembahan, iaitu;  
i.    Perspektif 1 Titik Lenyap                            
   - mempunyai 1 Titik Lenyap sahaja  


ii. Perspektif 2 Titik Lenyap
 - mempunyai 2 Titik Lenyap (kiri & kanan)    
           

                                                           
iii.           Perspektif 3 Titik Lenyap
        - mempunyai 3 Titik Lenyap (kiri, kanan dan atas/bawah)
                                                                  


Teknik Mewarna Menggunakan Warna Air

Wednesday, 13 July 2011

MEDIA DAN ALATAN ASAS UNTUK MELUKIS

Alatan-alatan Untuk Melukis dan Melakar :
• Pensil – pelbagai jenis
• Pen – pelbagai jenis
• Arang
• Pensil Warna
• Pembaris
• Sesiku Tiga
• Dsb

Pensil

Jenis-jenis Pensil :
• Pensil Kayu (Wood Encased Pencil)
• Pensil Mekanikal
• Pensil Cengkam (Clutch Pencil)

Gred-gred Pensil serta Ciri dan Kegunaannya :

Penggunaan gred mata pensil yang berlainan dapat menghasilkan satu strok atau tekstur yang baik jika penggunaan teknik yang betul.

Tujuan penghasilan tekstur yang berbeza dalam lukisan atau lakaran adalah untuk :
• Memisahkan antara satah
• Menunjukkan objek 3 dimensi
• Menunjukkan perkaitan teduhan dan juga bayang
• Menerangkan bentuk sesuatu objek

Pen
Jenis-jenis Pen serta Ciri dan Kegunaannya

Kertas
Jenis-jenis Kertas serta Ciri dan Kegunaannya

WARNA DI DALAM LUKISAN PERSEMBAHAN

WARNA

Kenapa setiap orang mempunyai warna kegemaran?
Kenapa pelbagai produk atau pembungkusan produk direkabentuk dalam warna-warna tertentu?
Bagaimana warna mempengaruhi tingkahlaku seseorang?
Bagaimana warna memainkan peranan penting dalam sesebuah rekabentuk?

Warna merupakan salah satu elemen penting dalam rekabentuk. Pemilihan warna akan memberi kesan kepada rekabentuk dan ia juga dapat menerangkan fungsi sesuatu rebentuk.
Sir Issac Newton merupakan orang pertama yang mengkaji tentang warna iaitu dalam tahun awal 1700.

Kepentingan Warna di dalam Lukisan Persembahan :
• Menerangkan warna yang diwarnakan pada fasad banguanan.
• Menerangkan bahan atau material yang digunakan.
• Membezakan latarbelakang dengan permukaan bangunan.
• Menjadikan lukisan lebih menarik.

Media warna yang sesuai digunakan di dalam Lukisan Persembahan :
• Warna Air
• Warna Marker
• Warna Poster
• Warna Acrylic
• Airbrush
• Pensil Warna

Teknik – Teknik Dalam Mengaplikasi Warna Air
• Kaedah Basah atas Basah / Wet on Wet
• Kaedah Basah atas Kering
• Kaedah Basuhan Kering


Warna terdiri dari 12 segmen warna. Dan daripada 12 segmen warna ini, ia terbahagi kepada 3 jenis.Tiga Pembahagian Warna :

1. WARNA ASAS/PRIMER (PRIMARY COLOR)
Terdiri dari 3 warna asas yang mana gabungan warna-warna ini akan membentuk warna-warna lain. Warna-warna tersebut ialah :
MERAH, BIRU dan KUNING.

2. WARNA SEKUNDER (SECONDARY COLOR)
Gabungan warna-warna asas akan menghasilkan warna kedua atau sekunder. Sebagai contoh; campuran merah dan kuning akan menghasilkan warna jingga/orange, campuran kuning dan biru akan meghasilkan warna hijau, manakala campuran warna biru dan merah akan menghasilkan warna violet.


3. WARNA KETIGA (TERTIARY COLOR)
Gabungan warna-warna asas dan warna-warna sekunder akan membentuk warna ketiga. Sebagai contoh :
biru + hijau = turquoise
hijau + kuning = lime
kuning + jingga = saffron


WARNA-WARNA HARMONI
Kombinasi warna dalam roda warna disebut warna-warna harmoni. Warna harmoni terbahagi kepada 5 iaitu :

1. MONOCHROMATIC

2. ANALOGOUS


3. COMPLEMENTARY


4. COMPLEMENTARY ANALOGOUS


5. TRIADS ;
Kombinasi 3 warna dari bentuk segitiga dalam roda warna. Terdapat 3 jenis;
a. PRIMARY TRIADS
Kombinasi 3 warna asas.

b. SECONDARY TRIADS
Kombinasi 3 warna sekunder.


c. INTERMEDIATE triads
Kombinasi 3 warna ketiga.